top of page
2020-2021 onscherp web.jpg

2023-2024

 

Lessenrooster 2023-2024

Hieronder het lessenrooster en  wanneer wie aanwezig is.

2023-2024.png

Alle momenten zijn open atelier, dan is het atelier toegankelijk voor iedereen die grafiek volgt en dit ongeacht jaar, graad of richting ( 4de graad, Specialisatiegraad of Cross-Over).

Sinds het schooljaar  2021-2022 organiseren we op de maandagavond een extra ateliermoment. Op bepaalde maandagavonden (dus niet alle maandagavonden - zie kalender) gaan workshops door voor de INITIATIE.

 

Vrije Grafiek 4de graad wordt een 5-jarig traject

Sinds  2021-2022 is de 4de graad een 5-jarig traject. Aan de nieuwe (5.1), 5.2 en 5.3 leerling wordt gevraagd om per week les 2 lesblokken van 4 uur (4x 50 minuten) te volgen. Let op!  Voor de leerlingen die startten in het 4-jarig traject  (2021-2022 en daarvoor) veranderd er voor jou niks. Je blijft 10 uur per week volgen gedurende de rest van je opleiding.

Overstappen naar het 5-jarig traject kan helaas niet.

De specialisatiegraad blijft en 2-jarig traject..

 

Het atelier Vrije Grafiek heeft de volgende keuzemogelijkheden >

In het eerste jaar van onze opleiding kan je vanaf het schooljaar 2021-2022 kiezen tussen INITIATIE, een kennismaking met de 4 basistechieken die we aanleren in het atelier, of het CLASSIC traject waarbij je zelf kiest om één bepaalde techniek gedurende een heel schooljaar aan te leren. 

INITIATIE: uitsluitend voor studenten in het eerste jaar die de 4 basistechnieken (diepdruk, hoogdruk, doordruk of fotopolymeer) even willen proberen.  Pas in het tweede jaar kies  je welke techniek je dat jaar verder willen uitdiepen. Vanaf het 2de tot het 4de jaar kies je telkens een andere techniek. Je 5de jaar kan je reserveren om aan  een eindproject te werken.

De workshops voor het initiatiejaar vallen op maandagavond. In totaal zijn er 6 workshops voorzien. Dus je moet deze 6 maandagen zeker aanwezig zijn.

CLASSIC; voor studenten die zich direct willen verdiepen in een bepaalde techniek.

Je werkt een gans jaar met een door jou gekozen basistechniek (diepdruk, hoogdruk, doordruk of fotopolymeer) en verdiept je in de mogelijkheden. 

Een andere manier om grafiek te leren ontdekken is via een voortgezette opleiding, nl. het CROSS-OVER traject. Met dit traject kan je 2 opleidingen combineren i.f.v. een project dat je al een tijdje graag wilt uitvoeren. Klik hier voor meer info.

Inschrijven kan via het online inschrijven op de website van de Academie voor Beeldende Kunst DKO Gent.

Om te kunnen inschrijven is het noodzakelijk om eerst met een van de docenten een persoonlijk gesprek te hebben zodat je goed geïnformeerd bent over de richting Vrije Grafiek.

Initiatie

 

INITIATIE, een jaar proeven van de 4 basistechnieken

Voor wie?

  • Voor iedereen die graag eerst even weet wat al die technieken inhouden.

  • Beginner of gevorderde. Een artistieke vooropleiding is niet nodig. We staan je bij met raad en daad wanneer je zelf aan de slag gaat.

 

Hoe gaan we te werk?

  • Via workshops proef je van de 4 basistechnieken die we aanbieden in ons atelier.

  • Je leert de technieken ontdekken op een lesmoment waar een techniek tot in de puntjes wordt uitgelegd en getoond.

 

In de initiatie jaar volg je 6 workshops die elk een aspect van de 4 basistechnieken belichten die in ons atelier beoefend worden. Tussen elk van deze workshops is er ruim de tijd (zes weken) om dit alles in te oefenen. We  eindigen iedere periode met een toonmoment en bespreking , zo zie je wat de anderen maken en ronden we de beoefende techniek af. 

Na dit jaar kan je vanaf het tweede jaar een techniek volgen naar keuze.

 

Een workshop initiatie telt voor 4 uur en wordt altijd op vooraf bepaalde  maandagavond om 19u gegeven (dus niet iedere week). Je krijgt bij inschrijving een lijst met alle data waarop deze doorgaan. Voor de andere dagen gebruiken we het principe van het open atelier. Je kan dan zelf kiezen of je voor de overige uren ’s ochtends (enkel op donderdag),  ‘s namiddags of ’s avonds komt werken in het atelier. Er zijn 1 voormiddag, 3 namiddagen en 4 avonden waaruit je kan kiezen.

2023-2024 WS Initiatie.png

In de 4de Graad doorloop je een geleidelijk groeitraject afgestemd per individu zodat iedereen op zijn of haar tempo kan volgen en evolueren. Na het initiatiejaar kom je in het tweede jaar terecht en kan je in het Classic traject kiezen om met een van de geziene technieken aan e slag te gaan.

Klik hier  > Welke activiteiten vinden er nog plaats naast het gewone programma?

Klik hier >Hoeveel kost de opleiding?

Klik hier ​>Wat heb ik allemaal nodig?

Klik hier > een PDF met alle data en workshops  INITIATIE 

Classic

CLASSIC, het klassieke traject rond 1 techniek.

 

Voor wie?

​​

  • Voor iedereen die zich gedurende het jaar wenst te verdiepen in 1 tak van de grafiek.

  • Beginner of gevorderde. Een artistieke vooropleiding is niet nodig. We staan je bij met raad en daad wanneer je zelf aan de slag gaat.

 

Hoe gaan we te werk?

In het eerste jaar maak je een keuze uit diepdruk, hoogdruk, zeefdruk of fotopolymeer.  Je leert de technieken ontdekken via workshops, een lesmoment waarop je een techniek tot in de puntjes wordt uitgelegd en getoond. 

De workshops diepdruk en fotopolymeer worden op dinsdag gegeven, de workshops hoogdruk en doordruk op donderdag.

 

Om een goed inzicht te krijgen in de mogelijkheden van grafiek is het nodig om 15 à 18 workshops te volgen gespreid over de eerste 3 jaar. Je kiest dus de eerste drie jaar telkens een andere techniek. In het vierde jaar heb je de keuze om een 4de techniek op te nemen of je te vervolmaken in de techniek(en) die je graag beoefend. In het 5de jaar is er een afstudeerproject. Je volgt 5 à 6 workshops per jaar. 

 

CLASSIC bestaat uit 10u les per week in het 4-jarig traject (uitdovend traject) of 8 uur per week in het 5-jarig traject (sinds schooljaar 2021-2022).

 

Een workshop telt voor 4u en wordt altijd op een vooraf bepaalde dinsdag- of donderdagavond om 19u gegeven. Dit jaar is er een uitzondering, de workshop diepdruk wordt dit schooljaar op bepaalde dinsdagen zowel aangeboden in de namiddag (start om 14u00) of in de avond (start om 19u00).  Je krijgt bij inschrijving een lijst met alle data waarop deze doorgaan. Voor de andere dagen gebruiken we het principe van het open atelier. Je kan dan zelf kiezen of je voor de overige uren in de ochtend, namiddag of avond komt werken in het atelier. Er is 1 voormiddag en er zijn 3 namiddagen en 3 avonden waaruit je kunt kiezen, zoals je kan zien op het uurrooster hieronder. 

Classic 2023-2024.png

In de 4de Graad doorloop je een geleidelijk groeitraject afgestemd per individu zodat iedereen op zijn of haar tempo kan volgen en evolueren.

Klik hier >Welke activiteiten vinden er nog plaats naast het gewone programma?

Klik hier > Hoeveel kost de opleiding? 

Klik hier ​> Wat heb ik allemaal nodig?

Klik hier > PDF met data en workshops 1ste jaar Classic

Klik hier > PDF met data en workshops 2de jaar  Classic

Klik hier > PDF met data en workshops 3de jaar HG t.e.m. 2de jaar Spec

Klik hier > PDF met data en workshops Cross Over (alle jaren)

Cross-Over
Activiteiten
Kost opleiding
Nodig
Corona Crisis

CROSS-OVER, de voortgezette opleiding = kruisbestuiving tussen 2 richtingen

CROSS-OVERis een voortgezette opleiding die de mogelijkheid  biedt om 2 opleidingen te combineren in functie van een project dat je (al een tijdje) graag wil uitvoeren. 

Ook cross-over werd vanaf september 2021 een 5-jarig traject. Ga je naar het 3de of 4de jaar Cross-Over dan is overstappen naar het 5-jarig traject helaas niet mogelijk.

Voor wie?

Om deze opleiding te kunnen volgen, moet je evenwel een goed project kunnen voorleggen waaruit de noodzakelijkheid blijkt van de combinatie van de 2 beoogde opleidingen. 

Minstens twee jaar één van de opleidingen te hebben gevolgd die je wenst te combineren, of reeds een opleiding grafiek in de vierde graad of specialisatiegraad te hebben beëindigd.

Hoe gaan we te werk?

Aan de hand van het inschrijvingsformulier en een portfolio overleg je de noodzaak van een kruisbestuiving voor jouw project met de leerkrachten van de twee ateliers van jouw keuze. Tijdens dit gesprek leg je een in grote lijnen uitgewerkt project voor. De leerkrachten in de ateliers helpen je met het praktisch en inhoudelijk concretiseren van je project.

Workshops zijn er om je te helpen bij je project. Na bespreken van je project met een van de leerkrachten wordt bepaald welke workshops voor jou nodig zijn. 

Je kan komen op de volgende dagen en uren (zie tabel hieronder). 

2023-2024.png

Let op: voor de Cross-Over zijn  de plaatsen per deelnemend atelier beperkt

Klik hier >concrete en praktische informatie CROSS-OVER + projectfiche.

Welke activiteiten vinden er nog plaats naast het gewone programma?

Naast een leer- en werkplek is ons atelier ook een ontmoetingsplek waar je in contact komt met boeiende gastdocenten en studenten uit het binnen- en buitenland. Wie er in het schooljaar 2021-2022 langskomt ligt nog niet vast wegens de Coronacrisis.

We houden je op de hoogte van interessante grafiektentoonstellingen en alles wat verder met grafiek te maken heeft. Om je te helpen in het ontdekken van je beeldtaal organiseren we bezoeken aan grafiektentoonstellingen en eventueel buitenschoolse tentoonstellingsprojecten waaraan je kan deelnemen.

 

Hoeveel kost de opleiding? 

Het inschrijvingsgeld is afhankelijk van leeftijd en of je in aanmerking komt voor het verminderd tarief.  Hier vind je terug of je in aanmerking komt.  

 

De meeste gebruiksmaterialen zoals inkt, zeven, etc. worden door het atelier gratis ter beschikking gesteld. Papier, koper, hout en fotopolymeerfilm worden voor een veel goedkopere prijs  aangeboden via de schoolwinkel. Het persoonlijke materiaal zoals een etsnaald, handschoenen, tekenmateriaal, enz. moet je wel zelf aankopen. Als je nog alles moet aankopen wat op materiaallijst staat (ook werkkledij) dan bedraagt dit rond de 200 €. De volgende jaren heb je reeds het materiaal en zullen deze persoonlijk uitgaven behoorlijk lager zijn.

We zijn er ons terdege van bewust dat dit moeilijke tijden zijn en helpen je dan ook zoveel als mogelijk met tips & tricks om je materiaal zo goed als mogelijk te gebruiken. 

Wat heb ik allemaal nodig?

Een aantal van de materialen zal je al in jouw bezit hebben, je hoeft niet alles opnieuw te kopen wat op onze lijst staat en je kan de aankopen spreiden. Eenmaal je de basis hebt zal je de volgende jaren heel wat minder moeten uitgeven. Het blijft dan meestal beperkt tot drukpapier, hout en koper.

Klik hier voor de volledige lijst met materialen (PDF).

 

Corona?

Covid-19 zorgde de voorbije schooljaren  voor veel onzekerheid en de daarbijbehorende frustratie. Toen hadden we verschillende noodscenario's klaar om toch zo goed als mogelijk de opleiding te kunnen verder zetten.  Deze scenarios hebben we moeten toepassen en zo te zien hebben ze gewerkt.

 

Mocht er toch nog ooit een code oranje of rood komen, dan hebben we een alternatief uurrooster klaarliggen dat garantie geeft dat iedereen minstens 4 uur in het atelier kan komen werken. Dit combineren we dan met deeltijdse begeleiding en workshops op afstand via internet.

 

Mocht er ooit opnieuw een lockdown komen, hebben we een reeks workshops en materialen klaarliggen die jullie de mogelijkheid geven om thuis een klein ateliertje op te zetten en van thuis uit verder aan de slag te gaan. Op die manier kan je ook met je kinderen en  partner grafiek ontdekken. Via internet zorgen we voor persoonlijke ondersteuning en begeleiding.

bottom of page