2020-2021 onscherp web.jpg

2021-2022

2020-2021 was voor niemand een makkelijk schooljaar, we hopen dat het schooljaar 2021- 2022 ons  de mogelijkheid geeft om alles terug zoals normaal te laten verlopen.

September 2021 > code geel, oranje of rood?

Als alles meezit, starten we in september in code geel, d.w.z. dat er geen restricties zijn i.v.m. het aantal leerlingen in het atelier. Het dragen van mondkapjes, handen ontsmetten en afstand bewaren zijn evenwel van toepassing zolang dit gevraagd wordt door de regering.

Lessenrooster 2021-2022

Hieronder het lessenrooster en wie wanneer aanwezig is.

Lwessenrooster 2021-2022.png

Alle momenten zijn open atelier, dan is het atelier toegankelijk voor iedereen die grafiek volgt en dit ongeacht jaar, graad of richting ( 4de graad, Specialisatiegraad of Cross-Over). Enkel sommige maandagavonden en alle donderdagvoormiddagen is het atelier enkel toegankelijk voor specifiek groepen (INITIATIE en EARLY BIRD). 

 

Vanaf schooljaar 2021-2022 organiseren we op de maandagavond een extra ateliermoment. Op bepaalde maandagavonden (zie kalender) gaan workshops door voor de INITIATIE. Dan is er geen open atelier, enkel de leerlingen van het eerst jaar die initiatie volgen kunnen dan naar het atelier komen.

Donderdagvoormiddag is enkel voor de leerlingen van het Early Bird-traject.

 

Vrije Grafiek 4de graad wordt een 5-jarig traject

Onze richting wordt vanaf schooljaar 2021-2022 voor de 4de graad een 5-jarig traject. Aan de leerling wordt gevraagd om per week les 2 lesblokken van 4 uur (4x 50 minuten) te volgen. Let op! Enkel het eerste jaar van schooljaar 2021-2022 start op in het 5-jarig traject.

Volg je in 2021-2022  het 2de, 3de of 4de jaar van de 4de graad, dan veranderd er voor jou niks. Je blijft 10 uur per week volgen gedurende de rest van je opleiding.

Overstappen naar het 5jarig traject kan helaas niet.

De specialisatiegraad blijft 2 jaar.

 

Het atelier Vrije Grafiek heeft de volgende keuzemogelijkheden >

In het eerste jaar van onze opleiding kan je vanaf het schooljaar 2021-2022 kiezen tussen INITIATIE, een kennismaking met de 4 basistechieken die we aanleren in het atelier, of het TRADITIONELE traject waarbij je zelf kiest om één bepaalde techniek gedurende een heel schooljaar aan te leren. In het traditionele traject heb je de keuze of je de workshops in de ochtend volgt als EARLY BIRD, of in de avond als NIGHTHAWK.

INITIATIE: uitsluitend voor studenten in het eerste jaar die de 4 basistechnieken (diepdruk, hoogdruk, doordruk of fotopolymeer) even willen proberen.  Pas in het tweede jaar kies  je welke techniek je dat jaar verder willen uitdiepen. Vanaf het 2de tot het 4de jaar kies je telkens een andere techniek. Je 5de jaar kan je reserveren om aan  een eindproject te werken.

De workshops voor het initiatiejaar vallen op maandagavond. In totaal zijn er 6 workshops voorzien. Dus je moet deze 6 maandagen zeker aanwezig zijn.

EARLY BIRD: voor studenten die zich enkel kunnen vrijmaken in de voormiddag en een namiddag.  Voor studenten die in het eerste jaar het NIGHTHAWK-traject volgden en willen overstappen naar ochtendlessen is er natuurlijk ook deze mogelijkheid.

NIGHTHAWKSde klassieke regeling voor studenten die kunnen komen in de namiddag en avond.

Een andere manier om grafiek te leren ontdekken is via een voortgezette opleiding, nl. het CROSS-OVER traject. Met dit traject kan je 2 opleidingen combineren i.f.v. een project dat je al een tijdje graag wilt uitvoeren. Klik hier voor meer info.

Inschrijven kan via het online inschrijven op de website van de Academie voor Beeldende Kunst DKO Gent.

Om te kunnen inschrijven is het noodzakelijk om eerst met een van de docenten een persoonlijk gesprek te hebben zodat je goed geïnformeerd bent over de richting Vrije Grafiek.

 

 

INITIATIE, een jaar proeven van de 4 basistechnieken

Voor wie?

  • Voor iedereen die graag eerst even weet wat al die technieken inhouden.

  • Beginner of gevorderde. Een artistieke vooropleiding is niet nodig. We staan je bij met raad en daad wanneer je zelf aan de slag gaat.

 

Hoe gaan we te werk volgend schooljaar?

  • Via workshops proef je van de 4 basistechnieken die we aanbieden in ons atelier.

  • Je leert de technieken ontdekken op een lesmoment waar een techniek tot in de puntjes wordt uitgelegd en getoond.

 

In de initiatie jaar volg je 6 workshops die elk een aspect van de 4 basistechnieken belichten die in ons atelier beoefend worden. Tussen de workshops is er ruim de tijd om dit alles in te oefenen. Na dit jaar kan je vanaf het tweede jaar een techniek volgen naar keuze.

 

Een workshop initiatie telt voor 4 uur en wordt altijd op een maandagavond om 19u gegeven. Je krijgt bij inschrijving een lijst met alle data waarop deze doorgaan. Voor de andere dagen gebruiken we het principe van het open atelier. Je kan dan zelf kiezen of je voor de overige uren ’s ochtends (enkel op dinsdag,  ‘s namiddags of ’s avonds komt werken in het atelier. Er zijn 1 voormiddag, 3 namiddagen en 4 avonden waaruit je kunt kiezen.

Uurrooster initiatie 2021-2022.png

In de 4de Graad doorloop je een geleidelijk groeitraject afgestemd per individu zodat iedereen op zijn of haar tempo kan volgen en evolueren. Na het initiatiejaar kom je in het tweede jaar terecht en kan je kiezen tussen het Early Bird traject of het Nighthawks traject. Voor meer info hierover zie hieronder.

Klik hier  > Welke activiteiten vinden er nog plaats naast het gewone programma?

Klik hier >Hoeveel kost de opleiding?

Klik hier ​>Wat heb ik allemaal nodig?

Klik hier >Hoe gaan we om met  een nieuwe Corona-crisis?

Klik hier > een PDF met uitgebreide info INITIATIE.

 
 
 
 
 
 
 

EARLY BIRD, het traject voor de vroege vogel! = Ochtend- en namiddagtraject

 

Voor wie?

  • Voor iedereen die graag DKO wilt volgen, maar wegens werk of andere omstandigheden geen workshops ‘s avonds kan volgen.

  • Voor iedereen die zich gedurende het jaar wenst te verdiepen in 1 tak van de grafiek.

  • Beginner of gevorderde. Een artistieke vooropleiding is niet nodig. We staan je bij met raad en daad wanneer je zelf aan de slag gaat.

 

Volg je reeds les bij ons en wil je overschakelen naar het Early Bird-traject?

Voorlopig is het enkel mogelijk om als eerstejaars te starten als Early Bird of als tweedejaars avondtraject over te stappen naar het ochtendtraject. Early Birds die overstappen naar het tweede jaar blijven de donderdagvoormidag komen.

 

Hoe gaan we te werk?

De Early Birds worden begeleid door slechts één leerkracht die je zijn/haar specifieke kennis aanleert. Je kiest dus niet zelf een techniek om te starten maar je stapt in een aangeboden traject.

Dit jaar is Vladimir de begeleidende leerkracht, dus wordt er hoogdruk aangeleerd. Elk jaar is een andere leerkracht verantwoordelijk en wordt dus ook een andere techniek aangereikt.

 

Om een goed inzicht te krijgen in de mogelijkheden van grafiek is het nodig om

18 workshops te volgen, gespreid over de eerste 3 jaar. Je krijgt dus de eerste drie jaar telkens een andere techniek aangeleerd. In het vierde jaar of vijfde jaar (vanaf schooljaar 2021-2022) heb je een afstudeerproject en krijg je de keuze om je enkel daarop te concentreren of om naast je afstudeerproject nog een vierde techniek te volgen. Je volgt 6 workshops per jaar.

 

Net zoals de studenten die ‘s avonds les volgen, volgt een Early Bird 8 uur per week in het nieuwe (2021-2022) 5-jarig stelsel  of 10 uur les per week in het 4-jarig stelsel voor de studenten die reeds dit jaar (2020-2021) les volgden.

 

Je leert de technieken ontdekken via workshops, lesmomenten waarop een techniek tot in de puntjes wordt uitgelegd en getoond. Een workshop telt voor 4 uur en wordt altijd op een donderdagochtend om 9u30 gegeven, je krijgt bij inschrijving een lijst met alle data. Voor de andere uren kan je zelf kiezen of je ‘s ochtends of ‘s namiddags komt. Er is 1 extra  voormiddag en 3 namiddagen waaruit je kunt kiezen, zoals je kan zien op het uurrooster hieronder.

Opgelet! Early Birds kunnen geen les volgen in de avond.

Uurrooster Early Bird 2021-2022.png

In de 4de Graad doorloop je een geleidelijk groeitraject, dat individueel afgestemd zodat iedereen op zijn of haar tempo kan volgen en evolueren.

 

 Extra Voordeel van een Early Birdtraject.

Het voordeel van een Early Bird is dat je tijdens de workshops en donderdagvoormiddag in een kleinere groep zit en je je dus ten volle kunt concentreren op je werk.  Op een ander moment zit je samen met studenten uit alle jaren, die ook andere technieken toepassen. Zo maak je deel uit van heel het atelier en krijg je zicht op alle technieken die je bij ons kunt aanleren. Je komt ook eens met alle leerkrachten  in contact.

Klik hier  > Welke activiteiten vinden er nog plaats naast het gewone programma?

Klik hier > Hoeveel kost de opleiding?

Klik hier > Wat heb ik allemaal nodig?

Klik hier > Hoe gaan we om met  een nieuwe Corona-crisis?

Klik hier >PDF met uitgebreide info EARLY BIRD.

NIGHTHAWKS, het traject voor wie ’s avonds wil bijleren = het klassiek namiddag- en avondtraject

 

Voor wie?

  • Voor iedereen die graag DKO wilt volgen, maar wegens werk of andere omstandigheden geen workshops overdag kan volgen.

  • Voor iedereen die zich gedurende het jaar wenst te verdiepen in 1 tak van de grafiek.

  • Beginner of gevorderde. Een artistieke vooropleiding is niet nodig. We staan je bij met raad en daad wanneer je zelf aan de slag gaat.

 

Hoe gaan we te werk?

In het eerste jaar maak je een keuze uit diepdruk, hoogdruk, doordruk of fotopolymeer. 

Je leert de technieken ontdekken via workshops, een lesmoment waarop je een techniek tot in de puntjes wordt uitgelegd en getoond.

 

Om een goed inzicht te krijgen in de mogelijkheden van grafiek is het nodig om 15 à 18 workshops te volgen gespreid over de eerste 3 of 4 jaar. Je kiest dus de eerste drie of vier jaar telkens een andere techniek. In het vierde (4-jarig traject) of vijfde jaar (5-jarig traject) heb je een afstudeerproject en krijg je de keuze om je enkel daarop te concentreren of om naast je afstudeerproject nog een vierde techniek te volgen (enkell voor 4-jarig traject) . Je volgt 5 à 6 workshops per jaar.

 

NIGHTHAWKS volgen 8 uur per week les in het nieuwe (2021-2022) 5-jarig stelsel  of 10 uur les per week in het 4-jarig stelsel voor de studenten die reeds dit jaar (2020-2021)  les volgden.

Een workshop telt voor 4 uur en wordt altijd op vooraf bepaalde momenten op dinsdag-, woensdag- of donderdagavond om 19u gegeven. Je krijgt bij inschrijving een lijst met alle data waarop deze doorgaan. Voor de andere dagen gebruiken we het principe van het open atelier. Je kan dan zelf kiezen of je voor de overige uren ’s ochtends, ‘s namiddags of ’s avonds komt werken in het atelier. Er zijn 1 voormiddag, 3 namiddagen en 3 avonden waaruit je kunt kiezen, zoals je kan zien op het uurrooster hieronder. 

 

Opgelet! Nighthawks kunnen geen les volgen op donderdagvoormiddag.

Uurrooster Nighthawks 2021-2022.png

In de 4de Graad doorloop je een geleidelijk groeitraject afgestemd per individu zodat iedereen op zijn of haar tempo kan volgen en evolueren.

Klik hier >Welke activiteiten vinden er nog plaats naast het gewone programma?

Klik hier > Hoeveel kost de opleiding? 

Klik hier ​> Wat heb ik allemaal nodig?

Klik hier > Hoe gaan we om met  een nieuwe Corona-crisis?

Klik hier > een PDF met uitgebreide info NIGHTHAWKS .

CROSS-OVER, de voortgezette opleiding = kruisbestuiving tussen 2 richtingen

CROSS-OVERis een voortgezette opleiding die de mogelijkheid  biedt om 2 opleidingen te combineren in functie van een project dat je (al een tijdje) graag wil uitvoeren. 

Ook cross-over wordt vanaf september 2021 een 5-jarig traject. Zit je in je 2de, 3de of 4de jaar Cross-Over dan is overstappen naar het 5-jarig traject helaas niet mogelijk.

Voor wie?

Om deze opleiding te kunnen volgen, moet je evenwel een goed project kunnen voorleggen waaruit de noodzakelijkheid blijkt van de combinatie van de 2 beoogde opleidingen. 

Het is ten zeerste aan te raden om eerst al minstens twee jaar één van de opleidingen te hebben gevolgd die je wenst te combineren, of reeds een opleiding grafiek in de vierde graad of specialisatiegraad te hebben beëindigd.

Hoe gaan we te werk?

Aan de hand van het inschrijvingsformulier en een portfolio overleg je de noodzaak van een kruisbestuiving voor jouw project met de leerkrachten van de twee ateliers van jouw keuze. Tijdens dit gesprek leg je een in grote lijnen uitgewerkt project voor. De leerkrachten in de ateliers helpen je met het praktisch en inhoudelijk concretiseren van je project.

Workshops zijn er om je te helpen bij je project. Na bespreken van je project met een van de leerkrachten wordt bepaald welke workshops voor jou nodig zijn. 

Je kan komen op de volgende dagen en uren (zie tabel hieronder) . Behalve op donderdagochtend (voorzien voor de Early Birds) en sommige maandagavonden, die zijn er voor de workshops van de groep Initiatie. Hou hiervoor je agenda goed in het oog.

Uurrooster Nighthawks 2021-2022.png

Let op: voor de Cross-Over zijn  de plaatsen per deelnemend atelier beperkt

Klik hier > inschrijvingsformulier.

Klik hier > concrete en praktische informatie CROSS-OVER op de website Academie

Klik hier > een PDF met uitgebreide info CROSS-OVER .

Welke activiteiten vinden er nog plaats naast het gewone programma?

Naast een leer- en werkplek is ons atelier ook een ontmoetingsplek waar je in contact komt met boeiende gastdocenten en studenten uit het binnen- en buitenland. Wie er in het schooljaar 2021-2022 langskomt ligt nog niet vast wegens de Coronacrisis.

We houden je op de hoogte van interessante grafiektentoonstellingen en alles wat verder met grafiek te maken heeft. Om je te helpen in het ontdekken van je beeldtaal organiseren we bezoeken aan grafiektentoonstellingen en eventueel buitenschoolse tentoonstellingsprojecten waaraan je kan deelnemen.

 

Hoeveel kost de opleiding? 

Het inschrijvingsgeld is afhankelijk van leeftijd en of je in aanmerking komt voor het verminderd tarief.  Hier vind je terug of je in aanmerking komt.  

 

De meeste gebruiksmaterialen zoals inkt, zeven, etc. worden door het atelier gratis ter beschikking gesteld. Papier, koper, hout en fotopolymeerfilm worden voor een veel goedkopere prijs  aangeboden via de schoolwinkel. Het persoonlijke materiaal zoals een etsnaald, handschoenen, tekenmateriaal, enz. moet je wel zelf aankopen. Als je nog alles moet aankopen wat op materiaallijst staat (ook werkkledij) dan bedraagt dit rond de 200 €. De volgende jaren heb je reeds het materiaal en zullen deze persoonlijk uitgaven behoorlijk lager zijn.

Wat heb ik allemaal nodig?

Een aantal van de materialen zal je al in jouw bezit hebben, je hoeft niet alles opnieuw te kopen wat op onze lijst staat en je kan de aankopen spreiden. Eenmaal je de basis hebt zal je de volgende jaren heel wat minder moeten uitgeven. Het blijft dan meestal beperkt tot drukpapier, hout en koper.

Klik hier voor de volledige lijst met materialen (PDF).

 

Wat gebeurt er bij een nieuwe Corona-crisis?

Covid-19 zorgde in het schooljaar 2020-2021 voor veel onzekerheid en de daarbijbehorende frustratie. Toen hadden we verschillende noodscenario's klaar om toch zo goed als mogelijk de opleiding te kunnen verder zetten.  Deze scenarios hebben we moeten toepassen en zo te zien hebben ze gewerkt.

 

Mocht er toch nog een code oranje of rood komen, dan hebben we een alternatief uurrooster klaarliggen dat garantie geeft dat iedereen minstens 4 uur in het atelier kan komen werken. Dit combineren we dan met deeltijdse begeleiding en workshops op afstand via internet.

Klik hier voor meer info over onze noodscenario’s (PDF).

 

Als er opnieuw een lockdown zou worden ingevoerd, hebben we een reeks workshops en materialen klaarliggen die jullie de mogelijkheid geven om thuis een klein ateliertje op te zetten en van thuis uit verder aan de slag te gaan. Op die manier kan je ook met je kinderen en  partner grafiek ontdekken. Via internet zorgen we voor persoonlijke ondersteuning en begeleiding.